I slutet av septembermånad kommer vi att påbörja installationen av ett helt nytt styrsystem till bevattningen på Kyssinge. Detta till följd av det kraftiga åskvädret som var tidigare i somras och som slog ut hela systemet i samband med blixtnedslag.  

Jobbet är omfattande och beräknas att ta ca: 3 veckor att färdigställa. Det kommer att ske i tre etapper och innebära att vi kommer att stänga 9-hål åt gången. Respektive 9-hålsslinga kommer att vara stängda i ca: 1 vecka i taget.

Den 28 september drar vi igång arbetet på 9-hålsbanan, dvs. hål 19-27.  Veckan därefter, dvs. vecka 41 kommer hål 1-9 att vara stängda och under vecka 42 kommer hål 10-18 att vara stängda för spel.

Under pågående jobb, så kommer vi att erbjuda spel på kombinerade slingor, vilket innebär att vi kan fortsätta att hålla 18-hål öppna för spel under hela byggnationen.

Nedan ser du de olika kombinationerna för respektive vecka (med viss reservation för hur jobbet fortlöper och rådande väderlek);

Vecka 40 – Hål 1-18
Vecka 41 – Hål 10-27
Vecka 42 – Hål 1-9 samt 19-27

Varmt välkomna till Kyssinge!